+45 2081 8196 /

Danmarks Naturfredningsforening

Klimaklogt er Danmarks Naturfredningsforenings klimaunivers, hvor der inspireres til at handle klimaklogt

Min opgave: Klimaklogt logo, grafisk design og opsætning af brochure samt Facebook opslag. Fotograf: Kristian Brasen.

logo til klimaklogt
ikonedesign danmarks naturfredningsforening
brochure til danmarks naturfredningsforening
brochure design
grafisk element
grafisk element
grafisk element fra brochure
diagram fra brochure
statement boks